Członkowie Stowarzyszenia wywodzą się z:

logo1

Plac Imbramowski

logo2

Stary Kleparz

logo3

Nowy Kleparz

logo4

Unitarg

logo5

Plac na Stawach

Plac Kazimierz

logo7

Plac Złoty Wiek

Rynek Dębnicki

Plac Nowowiejski

Plac Rydla

Chronimy wieloletnią tradycję placów targowych

Małopolskie Stowarzyszenie Placów Targowych zostało założone 14 kwietnia 2015 roku w Krakowie. Na zebraniu założycielskim ustanowiono statut Stowarzyszenia oraz wybrano władze. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji ochrony i promocji tradycji oraz obyczajów handlowych na terenie placów targowych regionu Małopolski. Każda osoba prawna może być członkiem Stowarzyszenia lub wesprzeć Stowarzyszenie w działaniach. Stowarzyszenie będzie realizować ustanowione cele poprzez popularyzację tradycji handlowych na placach targowych na terenie całej Polski, a także organizowanie prelekcji, kongresów oraz wydawanie publikacji mających na celu popularyzację ochrony tradycji handlowych.

Chcemy prowadzić czynną współpracę z właściwymi władzami i organami samorządowym, rządowymi oraz społecznymi. Współpracujemy z organizacjami kupieckimi w całym kraju oraz za granicą. Serdecznie zapraszamy do współpracy inne place targowe oraz osoby lub firmy związane z branżą handlową. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, które pomogą chronić tradycje handlowe na placach targowych. Założycielami Stowarzyszenia są osoby wywodzące się z siedmiu największych placów targowych w Małopolsce – Plac Imbramowski, Stary Kleparz, Nowy Kleparz, Unitarg, Plac na Stawach, Plac na Kazimierzu, Plac Złoty Wiek.