Nowi członkowie Stowarzyszenia

28 kwietnia 2016

Serdecznie miło nam jest powitać nowych członków Małopolskiego Stowarzyszenia Placów Targowych. Do naszego grona dołączają przedstawiciele placów targowych „Wilga” Rynek Dębnicki, Plac Rydla, a także Plac Nowowiejski Novum Plac.

Witamy na nowej stronie Małopolskiego Stowarzyszenia Placów Targowych

22 listopad 2015

Małopolskie Stowarzyszenie Placów Targowych zostało założone 14 kwietnia 2015 roku w Krakowie. Na zebraniu założycielskim ustanowiono statut Stowarzyszenia oraz wybrano władze. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji ochrony i promocji tradycji oraz obyczajów handlowych na terenie placów targowych regionu Małopolski. Każda osoba prawna może być członkiem Stowarzyszenia lub wesprzeć Stowarzyszenie w działaniach.

Stowarzyszenie będzie realizować ustanowione cele poprzez popularyzację tradycji handlowych na placach targowych regionu Małopolski, a także organizowanie prelekcji, kongresów oraz wydawanie publikacji mających na celu popularyzację ochrony tradycji handlowych. Zapraszamy już niebawem po więcej informacji na temat działalności naszego Stowarzyszenia. Zachęcamy również do wspierania naszej działalności na terenie całej Małopolski.