Skład organu uprawnionego do reprezentacji Stowarzyszenia:

 • Marek Sienko – prezes zarządu
 • Stanisław Wiśniowski – członek zarządu
 • Maria Sajdak – członek zarządu
 • Bogusław Spyrczyński – członek zarządu
 • Roman Godlewski – członek zarządu
 • Jacek Bartula – członek zarządu
 • Ryszard Kowalski – komisja rewizyjna
 • Grzegorz Kaczor – komisja rewizyjna
 • Robert Jarosz – komisja rewizyjna
Członkowie założyciele wywodzą się:

 • Plac Imbramowski
 • Kazimierz
 • Nowy Kleparz
 • Plac na Stawach
 • Stary Kleparz
 • Unitarg
 • Plac na Stawach
 • Plac Imbramowski
 • Plac Złoty Wiek
Główne cele Stowarzyszenia:

 • ochrona tradycji handlowych na placach targowych regionu Małopolski,
 • promocja tradycji handlowych na placach targowych regionu Małopolski,
 • wspieranie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie i promocji tradycji handlowych na placach targowych regionu Małopolski.